Panel dyskusyjny.

Gość Specjalny

Tożsamość Gościa zdradzimy wkrótce
Ostatnim punktem programu w ramach lutowego Kongresu będzie panel dyskusyjny. Szczegóły dotyczące motywu przewodniego dyskusji przedstawimy wkrótce.