Bartosz Berendt

Bartosz Berendt – Master Certified Coach (MCC) akredytowany przez International Coach Federation i Superwizor coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu. Instruktor sportu o specjalności piłka siatkowa. Ukończył Psychologię Sportu Pozytywnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Zrealizował ponad 3000 godzin coachingu, kilkadziesiąt warsztatów oraz prowadził wiele prelekcji i wykładów.

Od ponad 3 lat pracuje w wyczynowym sporcie, wspierając zawodników i zespoły w realizacji celów sportowych i pozasportowych. Metodami coachingowymi pracował m.in. z zawodnikami biegów średnich, tenisistami, tancerzami, jeźdźcami i drużynami siatkarskimi.
Od 2006 roku prowadzi coaching indywidualny dla osób stojących u progu ważnych, życiowych zmian, odnajdujących się w nowej roli zawodowej lub osobistej, jak również coaching zespołowy dla liderów i zespołów współpracujących pod presją. Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji przywódczych, motywacji i radzeniu sobie z emocjami.

Jest współtwórcą coachingowych i przywódczych programów rozwojowych m.in. rozwijał liderów podczas jachtowych rejsów morskich.
Jest wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, Poznaniu i Sopocie oraz Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.
Coachingu uczył się u najbardziej doświadczonych polskich coachów, a swoją wiedzę pogłębiał na warsztatach międzynarodowych coachów takich jak Robert Dilts, Richard Bolstad, Sarah Peyton, Stephen Gilligan, Frank Farelly, Nick Kemp, John Wittington, Lionel Stapley, John Scherer, Amy Barnes, Kare Landfald, Miki Kashtan, Amy i Arnold Mindel.

Jest trenerem siatkówki, jako pilot startował w Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Trenował lekkoatletykę, szermierkę, koszykówkę i piłkę siatkową. Rekreacyjnie jeździ na nartach i gra w tenisa ziemnego. Prowadzi audycje radiowe poświęcone rozwojowi osobistemu, coachingowi, uprawianiu sportu i aktywności fizycznej.